ONLINE PUB QUIZ - FIRST AID KIT

Het kan natuurlijk gebeuren dat er onverhoopt iets niet lukt, mis gaat of dat je het spoor helemaal bijster raakt. Hieronder hebben we de meest  voorkomende problemen voor jullie handig op een rijtje gezet. Kom je er alsnog niet uit, contacteer dan de VAR via WhatsApp 06 – 38870350

EERSTE HULP BIJ ONLINE PUBQUIZ PROBLEMEN

leeg

Je kunt inloggen via een browser: my.guts.tickets.

Typ vervolgens je telefoonnummer in (AFBEELDING 1), je ontvangt dan een 4-cijferige code via SMS – vul die vervolgens in om toegang te krijgen).

* het design van de bovenstaande afbeelding kan per apparaat/operating system verschillen.

Ga vervolgens naar ‘my events’ en klik op de ‘Bekijk stream’ knop op je ticket (zie onderstaande afbeelding). Op je ticket staat duidelijk vermeld wanneer de livestream start!

Je kan je TEAM game pass/tickets delen via een URL. Deze kan je vinden in de GUTS app.  (zie onderstaande afbeelding). Klik daar op de knop “nodig een vriend uit’ onder in het scherm.

 

 

 

LET OP! Idereen waarmee je een game pass deelt moet zich eenmalig registreren via de GUTS app! Iedereen logt met zijn eigen telefoonnummer en 4-cijferige code in!

Geen paniek! Wij kunnen je hierbij helpen. Stuur via WhatsApp 06 – 38870350 de volgende gegevens z.s.m. naar ons toe (ook in deze volgorde);

– het telefoonnummer waarmee je de tickets hebt gekocht
– de overige telefoonnummers die moeten worden toegevoegd

Wij zorgen er dan voor dat ze direct worden toegevoegd!

De antwoordformulieren zijn op diverse manieren te benaderen;

– via de gekleurde knoppen onder de videospeler als je eenmal ingelogd bent
– via de smartphone app (iOS en Android) – zorg wel altijd dat je de laatste update van je OS en de app geïnstalleerd hebt
– via de link www.quiznight.nl/index.php/gutsanswers

Voor het invullen van de antwoorden maken we gebruik van online antwoordformulieren.

 

Zoals te zien is op onderstaande afbeelding, heeft iedere ronde zijn eigen kleur (én nummer natuurlijk!). 

 

Zorg er voor dat je altijd het juiste antwoordformulier gebruikt voor de desbetreffende ronde – mocht je een verkeerd formulier gebruiken dan tellen de punten van die ronde niet mee!

Op het formulier hebben we een aantal gegevens van je nodig;

– je e-mailadres
– je teamnaam

Bovendien dien je op het antwoordformulier van ronde 1 tevens het telefoonnummer in te vullen waarmee je je ticket(s) bij GUTS hebt gekocht.

 

 

Op bovenstaande afbeelding kan je tevens zien dat iedere vraag zijn eigen antwoord vakje heeft, weet je een antwoord niet laat dat het bewuste antwoordvakje LEEG!

Natuurlijk super vervelend als tijdens de quiz je verbinding hapert en/of wegvalt. Wij helpen je uiteraard graag om te kijken waar het probleem zit, en hoe het op te lossen is.

Om te beginnen verzoeken wij je vriendelijk – voordat je ons een WhatsApp bericht stuurt – de volgende dingen te doen;


– refresh de webpagina
– controleer je WiFi verbinding
– check je verbinding via een ander internetsignaal, bijvoorbeeld 4G 


Mocht je desondanks nog steeds problemen ondervinden, neem dan contact op via WhatsApp via 06 – 38870350

Sommige telefoons hebben in hun browser een zogenaamde ‘cast’ functie ingebouwd zitten waardoor je je beeld heel eenvoudig naar je SmartTV kan streamen. Lukt dat niet rechtstreeks, dan heb je een ‘cast’ app nodig. Hiervoor moeten we je helaas verwijzen naar de fabrikant van het toestel/besturingssoftware. Vanwege de enorme hoeveelheid verschillende telefoons kunnen wij hier geen support voor bieden.

WHATSAPP 06 - 38870350

Of course there is always the possibility that you are having a problem logging in, or that you will get lost trying to watch the online pub quiz. That’s why we have bundled the most frequently asked questions below. Still having issues? Please contact our VAR by WhatsApp 06 – 38870350

ONLINE PUB QUIZ FIRST AID KIT

leeg

You can login on any device with a web browser, just visit: my.guts.tickets.

Enter your phone number (IMAGE 1), you will receive an authentication code by SMS – enter the 4 digit code to login.

* the design on the images may look different on your device, depending on OS.

 

Once logged in, click on ‘my events’ en hit the ‘watch stream’ button. Your ticket states clearly at what time the digital doors to the stream will open.

 

You can share your TEAM game pass/tickets with your team via a sharing URL. You can find the URL in the GUTS app. (see image below).

 

 

 

 

PLEASE NOTE! Every person you share your game pass with needs to register in the GUTS app first! Everyone logs in using their own phone number and authorization code!

Don’t panic! We can help you! Send us by WhatsApp 06 – 38870350 the following details:

– phone number used to purchase the ticket(s)
– phone numbers you wish to share your tickets with

 

We will manually add the tickets to your account.

You can access the answer sheets in the following three ways;

– by clicking on the coloured buttons below the video player (once you are logged in)
– by using our smartphone app (iOS and Android), always make sure you have installed the latest version!
– by visiting: www.quiznight.nl/index.php/gutsanswers

We are using online forms as answer sheets, as you can see on the image below – each round has its own colour and number!

 

 

Please make sure you use the correct answer sheet – if you use a wrong answer sheet – point gained in that round will not be included in the grand total!

We need the following details on your answer sheet;

– your email address
– your team name

 

Also, include your phone number (used to purchase your tickets) on the answer sheet of the first round.

 

 

As you can see on the image above, each question has its own answer box. Don’t know the answer to one of the questions, simply skip that answer box on the form!

Of course it is more than annoying when the connection during the pub quiz is not stable. Before contacting us by WhatsApp, please check the following;

 

– refresh your web page
– check your WiFi connection
– check your connection by using a different signal (i.e. 4G)


If you are still having problems, do not hesitate to contact us by WhatsApp 06 – 38870350

Some smartphones and tablets have a build in casting function which makes it very easy to cast the pub quiz to your SmartTV. If your phone or tablet doesn’t support this out of the box, you probably will have to shown load a so-called ‘casting app’. Please check the documentation of your phone/tablet for further details.

Due to the enormous amount of different phones/tablets and operating systems we can not offer any support for this.

Mr. Brights - Pubquiz en online Quiz